Retningslinjer for Facebook-konkurrence

1. Konkurrencens arrangør

Denne konkurrence arrangeres af:

Fatmoose.dk produceres i samarbejde med Wickey 
Wickey GmbH & Co. KG
Franz-Savels-Straße 69 
52538 Gangelt 
Tyskland

2. Deltagelse

Det er gratis at deltage i konkurrencen. Deltagelse i konkurrencen sker via FATMOOSE Facebook-siden. Kun fans af FATMOOSE Facebook-siden, som samtidig har liket opslaget om konkurrencen, kan deltage i konkurrencen. Deltagerne forpligter sig hverken til at benytte sig af bestemte serviceydelser eller at deltage i reklamefremmende aktiviteter ved at deltage i konkurrencen. Ved at deltage i konkurrencen, erklærer deltagerne sig indforstået med konkurrencens regler.

3. Deltagerberettigelse og udelukkelseskriterier

Konkurrencen er udelukkende åben for privatpersoner over 18. år, som er fans af FATMOOSE Facebook-siden og er bosiddende i Tyskland, Østrig, Schweiz, Holland, Belgien, Spanien, Italien, Frankrig, Danmark, Polen, Tjekkiet, Sverige eller Storbritannien. Man er fan af siden, hvis man har klikket Synes godt om på FATMOOSE Facebook-siden. Alle FATMOOSE medarbejdere, familiemedlemmer og salgspartnere er udelukket fra at deltage i konkurrencen. Det er ikke tilladt at deltage i konkurrencen via eksterne tilmeldingsprogrammer, automatisk konkurrencesoftware eller andre former for manipulation. FATMOOSE forbeholder sig ret til at udelukke alle deltagere fra konkurrencen, som har overtrådt konkurrencereglerne, manipuleret med konkurrencen eller gjort forsøg på selvsamme. Der kan kun deltages én gang per person.

4. Kåring af vinder og afslutning på konkurrencen

I denne konkurrence udloddes artiklen via det aktuelle Facebook-opslag. En detaljeret oversigt over præmiens indhold kan ses på FATMOOSE webshoppen under det relevante legetårn ved at klikke på punktet "Leveringsomfang." Konkurrencen slutter på datoen og klokkeslættet angivet i Facebook-opslaget.

5. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter og juryens beslutning kan ikke ankes

Præmien kan ikke udbetales som kontanter. Juryens beslutning kan ikke ankes.

6. Konkurrenceopslag og kåring af vinder

Der oprettes et separat konkurrencenopslag for hvert land. Vinderen findes blandt samtlige deltagerne fra alle lande, som er berettiget til og har valgt at deltage i konkurrencen inden for konkurrenceperioden. Vinderen udnævnes uafhængig af bopælslandet via lodtrækning. Vinderen får besked inden for 1-2 hverdage efter deltagelsesfristens udløb.

7. Kåring af vinder og udlevering af præmie

Vinderen offentliggøres i et opslag på FATMOOSE Facebook-siden og i FATMOOSE webshoppen. Herefter informeres vinderen endnu en gang via en privat Facebook-besked. Hvis vinderen efter 2 opfordringer stadig ikke har henvendt sig inden for 7 hverdage, bortfalder retten til præmien. Herefter overdrages præmien til en anden deltager via lodtrækning. Præmien sendes til vinderen inden for 7 hverdage via et speditionsfirma. De normale leveringstider som angivet i FATMOOSE webshoppen for de enkelte lande er gældende.

8. Offentliggørelse

Vinderen giver udtrykkeligt tilladelse til, at FATMOOSE må offentliggøre konkurrencevinderens fulde navn på både FATMOOSE Facebook-siden og i FATMOOSE webshoppen.

9. Konkurrencens arrangør

Denne konkurrence har ingen forbindelse til Facebook, og er hverken sponsoreret, støttet eller organiseret af Facebook. Samtlige spørgsmål, kommentarer eller klager i forbindelse med konkurrencen skal sendes direkte til FATMOOSE og ikke til Facebook. FATMOOSE fratager Facebook ethvert ansvar for skader, tab og udgifter (inklusive advokatomkostninger inden for et rimeligt omfang) opstået i forbindelse med konkurrencen (særligt i forbindelse med offentliggørelsen og organiseringen af selvsamme).

10. Databeskyttelse

De personlige data, der indsamles i forbindelse med deltagelse i konkurrencen, er underlagt tysk lov om databeskyttelse og gemmes, bearbejdes og anvendes udelukkende til interne formål. Disse oplysninger videregives kun til tredjepart som en del af konkurrenceafviklingen. Ved at deltage i konkurrencen, giver deltageren udtrykkeligt samtykke til lagring og anvendelse af de angivne personlige data til ovenstående formål.

11. Retsgrundlag

Konkurrencen er udelukkende underlagt gældende love i Den Tyske Forbundsrepublik.

12. Almene forretningsbetingelser

FATMOOSE almene forretningsbetingelser og vilkår er gældende.