Garantierklæring

Garantiudstederen, herefter: FATMOOSE, tilbyder kunderne en holdbarhedsgaranti på 10 år på alle trækomponenter i den købte artikel, dette begrænset af det anførte leverings- og forsendelsesområde angivet i det konkrete tilbud. Garantien omfatter en ansvarsforpligtigelse fra FATMOOSE vedrørende rådskader på trækomponenterne i den købte artikel, nærmere bestemt skader som følge af vind og vejr, som er indtruffet efter risikoovergangen og inden for garantiens varighed. Der gives derimod ingen garanti, hvis kunden selv eller tredjepart er ansvarlig for de opståede skader på trækomponenterne i den købte artikel, f.eks. som følge af fejlagtig montage eller uhensigtsmæssig brug eller opbevaring foretaget af kunden selv eller tredjepart. Det samme gælder vandalisme foretaget af kunden selv eller tredjepart, ligesom typiske træegenskaber og stormskader heller ikke er omfattet af garantien. Garantien træder i kraft ved udleveringen af varen. Forbrugerens rettigheder (garantirettigheder samt fortrydelsesretten) begrænses ikke af garantien.

Ønsker kunden at gøre brug af garantien, skal det ske via følgende adresse:
FATMOOSE.dk drives i samarbejde med Wickey
WICKEY GmbH & Co. KG 
Franz-Savels-Straße 69 
D-52538 Gangelt 
[email protected]
Tyskland
Fax: +49 (0)3222 1098 031

Ønsker køberen at gøre brug af garantien, skal køberen sende billeder til FATMOOSE af skaderne på trækomponenterne samt en kopi af regningen. Er artiklen købt på eBay, fremsendes artikelnummeret. Disse oplysninger kan sendes som brev eller per e-mail, og har til formål at lette afviklingen af dit garantikrav. Hvis reklamationen opfylder garantikravene, modtager kunden nye trækomponenter til udskiftning uden beregning.

Lever reklamationen derimod ikke op til garantikravene, forbeholder FATMOOSE sig ret til at opkræve godtgørelse fra kunden i forhold til den arbejdsindsats, det har kostet at behandle reklamationen.
Slut på garantierklæring.